Nyt samarbejde om hjemmeblandet fravænningsfoder

image_pdf

TEMA : SVIN


TEMA

Begræns svineriet på det faste gulv

 Når grisene sviner på det faste gulv, er det typisk ettegn på, at der er for varmt i grisenes leje. Sådan lyderdet fra svinerådgiver Bjarne Knudsen fra SvineRådgivningen.

I nyhedsbrevet SvineNyt gør han opmærksom på, atdet typisk er i stalde med for høj temperatur, at grisene ofte vil ligge i overgangen mellem det faste gulv ogspalterne eller langs inventaret, mens grise i staldemed passende temperatur, vil lægge sig helt op modbagvæggen i delvist sideleje.

– I diffust ventilerede stalde skal man tilstræbe enjævn belægning i stalden for at begrænse svineriet.Placer derfor de små grise i de midterste stier, de store grise langs ydervæggen og grise i mellemstørrelseindenfor døren. I klimastalde med fire rækker kan manindsætte de store grise i yderrækkerne, mens de mindste og mellemstore grise placeres i midterrækkerne.

Bjarne Knudsen minder desuden om, at ventilationsanlægget om sommeren skal yde det maksimale. Derfor skal ventilationsskorstene og net i udhænget være helt rene.

– På rigtig varme dage skal overbrusningen køre totre minutter tre gange i timen, påpeger han og opfordrer til at sørge for, at dyserne er afkalkede og ikke
sprøjter på foderautomaterne.

Nyt samarbejde om hjemmeblandet fravænningsfoder

Tidlig fravænning af smågrise er ingen ny disciplin, men netop fravænningen er til stadighed et fokuspunkt på alle svinebedrif- ter. Et nyt samarbejde skal sikre godt og billigt fravænningsfoder produceret via mobilt blanderi.

Den fravænnede gris er sårbar, og de mange levendefødte og fravænnede grise betyder, at der er stor spredning på vægt ogstyrke på grisene.

– Fravænningsfoder er et meget vigtigt element i at lykkes med en god fravænning,men kan også blive en dyr fornøjelse, hvisman indkøber færdigblandede fravænningsblandinger. Blandinger fra 500-800 kronerpr. 100 kg er det normale.

Det påpeger CR-Foderservice K/S i Bogense og DK-Svinerådgivning A/S, Odense, i en meddelelse, hvor de samtidig gørdet klart, at de nu går sammen om et nyttilbud til soholdere.

– Fravænningsfoder er et meget vigtigt element i at lykkes med en god fravænning, menkan også blive en dyr fornøjelse, hvis manindkøber færdigblandede fravænningsblandinger. Blandinger fra 500-800 kroner pr.100 kg er det normale. Det påpeger CRFoderservice K/S, der har til huse i Bogenseog DK-Svinerådgivning A/S, Odense.

svinebrugskonsulent Jan Karlsen, DK-Svinerådgivning i meddelelsen om den specielle mulighed, som det nye samarbejde giver.

Hjemmeblandet fravænningsfoder

CR-Foderservice og DK-Svinerådgivningvil i samarbejde tilbyde so-besætningerhjemmeblandet fravænningsfoder via mobilt hjemmeblanderi. For at kunder kan fågavn af tilbuddet om hjemmeblandet foder, skal de blot være i stand til at oplagreen mindre mængde hvede samt have mulighed for at have big bags stående med etfærdigt fravænningskoncentrat.

Efter foderrecepter udfærdiget af DK-Svinerådgivning, formaler og blander CR-Foderservice fravænningsfoder med tilsætningaf sojaolie fra foderbilens tank og blæserfoderet i bedriftens fravænningsfodersilo.

– Kunden kan få billigere og bedre fravænningsfoder på samme tid, pointerer direktør Niels Rasmussen, CR-Foderservice og

Stor besparelse

De nye samarbejdspartnere anslår, at der
for sammenligneligt fravænningsfoder spares minimum 100 kroner pr. 100 kg, hvilket i en besætning med 1.000 søer andrager 200-250.000 kroner årligt.

Det påpeges endvidere, at melfoderformen, som karakteriserer hjemmeblandetfoder, ikke er varmebehandlet og må ansesfor at være et mere skånsomt foder end piller, hvilket i sig selv er positivt i den diarréfølsomme fravænningsperiode.

– Betydningen af dette forhold vil klartblive forstærket på rigtig mange bedrifter,når mulighed for dyrlægeordineret zinkoxidtil fravænningsfoder bortfalder pr. 1. juli 2022, lyder det endvidere fra Niels Rasmussen og Jan Karlsen.

En tanke om “Nyt samarbejde om hjemmeblandet fravænningsfoder

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site is registered on wpml.org as a development site.