Ny artikel om CR-F. Læs om de nye produkter

image_pdf

TEMA : SVIN

Ny artikel om CR. Foderservice. Læs om de nye produkter her.

Klik på linket nedenfor, for at åbne artiklen.

Nye produkter til det mobilblandede foder

Kunder hos CR Foderservice vil fremover have mulighed for attilkøbe udvalgte tilskudsprodukter til brug ved blanding i demobile blandeanlæg. Det gælder blandt andet Cabanin CSDder erstatter E-vitamin.

Hovedfokus hos CR Foderservice er naturligvis først ogfremmest at holde bilerne booket og ude at blande foder.Med salget af tilskudsprodukter vil virksomheden blot sørgefor også at have et udvalg af velafprøvede produkter, somlandmanden kan vælge til i forbindelse med det melfodersom der blandes ude på bedriften. Foto: CR Foderservice

Af Camilla Bønløkke

Til sommer er det 10 år siden, at CRFoderservice begyndte at køre ud tilkonventionelle svineproducenter medderes mobile blandeanlæg. Siden er dersket meget. Antallet af biler er oppe påni, og siden 2018-2019 har konceptetogså omfattet økologiske producenter.

Nu har virksomheden valgt at satse påyderligere et ben i forretningen, nemlig nøje udvalgte pakkevarer, der kanunderstøtte det melfoder, der blandesude på den enkelte bedrift.

Et boost til dyrene

Siden begyndelsen af april har det derfor blandt andet været muligt at købe ogfå tilsat det danskproducerede, prisbillige og EU-patenterede E-vitamin antioxidant, Cabanin CSD.

Siden begyndelsenaf april har detderfor blandt andetværet muligt atkøbe og få tilsat detdanskproducerede,prisbillige ogEU-patenteredeE-vitamin antioxidant, Cabanin CSD.Foto: CR Foderservice

– Det er et naturprodukt, der ikke som sådan har direkte indvirkning på produktionen. Men det kan højne dyrets stresstærskel, og grisen bliver dermed mere robust,forklarer salgschef Steen Lindegaard-Aaenfra CR Foderservice, om det produkt, hanbetragter som et boost til dyrene i de perioder af året, hvor man typisk anbefaler ettilskud af ekstra E-vitamin.

Steen Lindegaard-Aaen peger blandt andetpå perioderne, hvor det sidste korn i bundenaf amerikanersiloerne bruges op, sommertiden med de høje temperaturer og risikoen for varmestress og ikke mindst nykornseffekten lige efter høst, hvor det vil værerelevant at booste dyrene med et tilskudaf antioxidanter og E-vitaminer.

Konkurrencedygtige priser

Ifølge salgschefen, har Cabanin CSD netop et højt indhold af polyfenoler i form afudvalgte elementer fra vindruer, solbær, citrusfrugter og søde kastanjer med særligtantioxidative effekter.

Disse polyfenoler kan være mere effektive antioxidanter end C- og E-vitamin. Desuden har polyfenolerne i Cabanin CSD ogsågode antimikrobielle og antiinflammatoriske egenskaber.

– Både Cabanin CSD og de andre produkter, vi tilbyder, giver rigtig god mening forvores eksisterende kunder. Vi kan sælge dettil en fast og meget konkurrencedygtig pris,så vi sikrer landmanden de bedste produkter til den bedst mulige pris, fastslår salgschefen og tilføjer, at der naturligvis også eret Cabanin-produkt til økologerne.

Det er R2 Agro i Hedensted, som producerer det plantebaserede tilskud, der erstatter E-vitamin, og produktet er ifølge SteenLindegaard-Aaen 25-30 procent billigereend lignende E-vitaminprodukter.

Understøtter hovedfokus

Beslutningen om at tage udvalgte pakkevarerind i sortimentet er ifølge salgschefen en heltnaturlig forlængelse af virksomhedens ydelser.

– Vores hovedfokus er naturligvis først ogfremmest at holde bilerne booket og ude atblande foder af høj kvalitet til den rigtigepris. Med tiltaget med salg af tilskudsprodukter vil vi blot også sørge for at have etudvalg af velafprøvede produkter, som landmanden kan vælge til i forbindelse med detmelfoder, vi blander på bedriften.

– Det vil være et udvalg af produkter afhøj kvalitet, som kunderne kan have godgavn af i produktionen, uden at det fordyrer blandingerne mere, end ved tilsætningaf andre lignende produkter i markedet,forklarer Steen Lindegaard-Aaen.

CR Foderservice har valgt at satse på yderligere et ben i forretningen, nemlig nøje udvalgte pakkevarer der kan understøtte det melfoder, som blandes ude på den enkelte bedrift. Arkivfoto: Camilla Bønløkke

Nye lovkrav til sygestier tildrægtige søer er trådt i kraft

Efter en overgangsperiode erdet nu et krav for alle soholdere, at der som minimumskal være 2,5 procent sygestipladser i forhold til antallet afløsgående drægtige søer ibesætningen.

Soholdere skal være opmærksomme på, at overgangsperioden fra 2011til slutningen af 2020 om sygestier tilløsgående drægtige søer er slut, ogdet dermed nu er et lovkrav for allesoholdere, at der som minimum skalvære 2,5 procent sygestier i forholdtil de løsgående drægtige søer, der eri besætningen. Det minder Seges Svineproduktion om på Svineproduktion.dk.

Seges Svineproduktions anbefalinger dog, at man har 3-5 procent sygesti-pladser, hvis drægtighedsstierneer indrettet med æde-/hvilebokse eller elektronisk sofodring. Hvis drægtighedsstalden er indrettet med gulvfodring eller vådfodring, hvor der erkonkurrence om fodret, er anbefalingen 10 procent sygesti-pladser stierne eller i midten af drægtighedsstalden.

Ifølge Seges Svineproduktion, vil desenere på året gennemgå i en video,hvordan sygestierne indrettes, så søerne kommer sig bedst muligt. På Svineproduktion.dk kan man desuden finde vejledninger og regler for indretningaf sygestier.

Overgangsperioden er slut, og siden årsskiftet har lovkravet om, at der som minimum skalvære 2,5 procent sygestier i forhold til de løsgående drægtige søer, der er i besætningen,været gældende. Arkivfoto: Camilla Bønløkke

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site is registered on wpml.org as a development site.