Behandling samt transportomkostninger af foderkorn med en vandprocent på 16%, og en kornpris på 140 kr, ligger der alene på korn en omkostning på 20,- pr. 100 kg, hvilket svarer til de omkostninger der er forbundet med blanding af foder på mobilt blandeanlæg og dermed udgifts neutralt.

Foder er en af de største omkostninger i driften
– og er dermed et sted, hvor der kan spares rigtig mange penge