Ved mobilt blandet foder har landmanden altid kendskab til sine råvarer, og han kan til en hver tid besigtige råvarerne for lugt og konsistens – og dermed sikre frisk foder. Det giver en god viden om, præcis hvad landmandens dyr egentlig spiser. Det kan også give dyrene en bedre kost, og dermed bedre levevilkår.

Derudover kan man sammensætte individuelle og fleksible foderblandinger, der er tilpasset den enkelte besætnings krav, livscyklus og sundhedsstatus. Gennem det mobile blandeanlæg opnår man altså alle fordelene ved hjemmeblandet foder – men uden de store anlægsinvesteringer og den konstante vedligeholdelse, som et hjemmeblandeanlæg kræver. Du behøver heller ikke bekymre dig om at finde plads til dit eget blandingsanlæg. Det er selvfølgelig fordi blandeanlægget selv kommer kørende og blander det foder, der skal bruges.

Foder er som bekendt den største omkostning i en produktion – og er dermed et sted, hvor der kan spares rigtig mange penge. På denne front kommer de mobile blandeanlæg ind som et nyt og stærkt koncept. Med let tilgang til kornet vil vores blandingsanlæg hurtigt sættes i gang, og I vil have jeres foder samme dag i siloen.

Fordele ved det mobile blandeanlæg

Fordelen ved det mobile blandeanlæg er, at landmanden kan anvende eget korn til eget foder og dermed undgå korn- og foderstofbranchens avance på kornet. Selvfølgelig vil der også undgås de dyre behandlings- og transportomkostninger. Der er fuld gennemsigtighed med priserne på de råvarer, der indgår i foderblandingen.

Landmanden vil derudover ikke selv skulle stå med arbejdet, da det er noget vores egne chauffører gør. Det giver derfor mulighed for at arbejde uforstyrret videre, uden at du skal omlægge din dag. Det vil sige, du ikke blot sparer omkostninger i forhold til foder, men også din egen arbejdskraft og tid. De specifikke besparelser kan findes på vores side om økonomi, der forklarer mere i detaljer om, hvad du får ud af at bruge et mobilt blandeanlæg.

Vi råder altid til at tage kontakt, hvis du har spørgsmål. Vi kan komme på et uforpligtende besøg, og gennemgå dit forhold og finde frem til de bedste muligheder for dig. Vi er her for at hjælpe, så vi forhåbentligt kan gøre arbejdslivet en smule lettere for dig.