Omstillingen fra færdigfoder til
mobilt hjemmeblandet foder er nem og
kræver ikke de store investeringer.

Landmanden kan
anvende eget korn til
eget foder og dermed
undgå korn- og foderstofbranchens
avance på kornet og de dyre
behandlings- og transportomkostninger

kontakt

Vi råder i dag over 9 mobile blandeanlæg. 6 stk. 12 TS-anlæg og 3 stk. 18 TS-anlæg. Fra maj 2022 kommer der endnu et 18 TS-anlæg, så vi til sæson 2022/2023 er klar med 10 mobile anlæg. De mobile anlæg kører som udgangspunkt 12 timer om dagen fra mandag til lørdag. Der kører to anlæg på Sjælland og Lolland, tre anlæg på Fyn og fire anlæg fordelt i Jylland fra Padborg i Syd til Hjørring i Nord.

Det ene anlæg er dedikeret til at lave kvægfoderblandinger og må derfor ikke forarbejde blandinger med animalsk protein.

For at servicere anlæggene med sojaolie og dieselolie har vi etableret otte anlæg rundt om i landet. Et på Sjælland – et på Lolland, to på Fyn, et i Sønderjylland, to i Midtjylland og et i Nordjylland. Alle steder er registreret og godkendt af Fødevarestyrelsen.