Da det mobile blandeanlæg står direkte på vejeceller, har producenten garanti for, at samtlige råvarer bliver nøjagtigt afvejet inden blanding med en blandenøjagtighed på 1:100.000.

Kundens blandinger registrerer med soldstørrelse, som sikrer den formalingsgrad kunden måtte ønske.

PDF af følgeseddel  Eks. på følgeseddel

PDF af følgeseddel  Eks. på produktionsseddel

kontakt