Niels Frost Rasmussen har efter grundig research hentet konceptet til Danmark fra Tyskland, hvor man i mere end 35 år har anvendt denne metode til fremstilling af foder. Over 500 mobile blandeanlæg betjener i dag tyske landmænd og industri – og markedet vokser stadig. På baggrund af den tyske succes og en overvældende positiv feedback fra både fodringskonsulenter, finansieringsinstitutter og danske landmænd, ser CR Foderservice en stor fremtid for de mobile blandeanlæg i Danmark.

De mobile blandeanlæg henvender sig primært til:

» Smågriseproducenter
» Kalveproducenter
» Mælkeproducenter
» Slagtesvineproducenter
» Industrien
» Omstillingen fra færdigfoder til mobilt hjemmeblandet foder er nem for den enkelte landmand – og kræver ikke de store investeringer
» CR Foderservice producerer i dag foder til kunder med et årligt behov fra 100 tons til 8.500 tons
» CR Foderservice producerer i dag også til hjemmeblandere hvor logistik til kundens øvrige ejendomme er en udfordring
» Alt foder produceres både som konventionelt og økologisk

CR Foderservice er nu landsdækkende. Der køres 6 dage om ugen a’ 12 timer således at service og kapacitet udnyttes bedst muligt. Vi kører dagligt ud med vores 9 anlæg – Fra sommeren 2022 med 10 anlæg.