CR Foderservice blev etableret i oktober 2010. Vores første mobile anlæg ankom i juli 2011. Fra sommeren 2022 kører der 10 blandeanlæg rundt, til de danske landmænd og CR Foderservice er nu landsdækkende. Der køres 6 dage om ugen a 12 timer således, at service og kapacitet udnyttes bedst muligt.

Hvem er vi?

CR Foderservice blev grundlagt af Niels Frost Rasmussen, der så en bedre løsning i forhold til fodring af landmandens dyr. Han var klar over, at foder er en vigtig del af dyrenes velfærd, og raske dyr kan kun gavne den enkelte landmand. Derfor kom han frem til de smarte blandeanlæg. Med vores blandingsanlæg, vil enhver landmand vil være helt sikker på kvaliteten af foder, da det er deres egne råvarer, der bliver brugt.

Vores virksomhed har base i det nordfynske, hvorfra grundlæggeren Niels Frost Rasmussen har en solid baggrund og lang erfaring fra korn- og foderstofbranchen, idet han er 3. generation ud af tidligere familieejede foderstofvirksomhed Carl Rasmussen, Gamby.

I samarbejde med salgschef Steen L. Aaen udføres salg/ logistik og markedsføring – Steen L. Aaen er, med mere end 30 års erfaring fra grovvarebranchen, en stor kapacitet for virksomheden.

Pr. 1. juni 2018 ansættes Jens Petersen som salgskonsulent for at styrke salget på Fyn og i Midtjylland. Virksomheden omfatter således 4 personer i salg og administration og 14 chauffører. Alle med tidligere reference til landbruget og grovvarebranchen.

Hvad kan vi hjælpe dig med?

Vi har en effektiv og simpel løsning for landmanden, der ikke behøver at investere i eget male- og blandeanlæg, eller fabriksfremstillet foder. I stedet kommer en af vores mobile blandeenheder, så du som landmand, kan bruge dine egne råvarer og få foderet blandet derhjemme. Du sparer dermed behandlingsomkostninger og transporten af korn. Derudover vil du være helt sikker på kvaliteten af råvarerne.

Chaufføren på den mobile blandeanlæg kan finde kundens blandingsoversigt i systemet, og dermed vide præcis, hvilke korn der skal blandes. Der bliver også taget prøver undervejs i blandingsprocessen for at sikre formalingsgraden. Det er nemlig vigtigt for dyrets sundhed og tilvækst. Når blandingen er færdig, kører chaufføren direkte til siloen for den pågældende fodertype. Efter foderet er aflæsset, vil der udskrives en produktionsseddel, med de nøjagtige mængder af råvarer, der er blevet brugt i blandingen. Dvs. der er minimalt arbejde for dig, og du kan altid være sikker på, hvor meget der er blevet brugt.

Med CR Foderservices erfaring inden for grovvarebranchen og foderproduktion, ved man, hvor vigtigt kvalitetsfoder er for en god produktionsøkonomi for den enkelte landmand – og dermed overskud på bundlinjen. Se vores video for mere information.