Signifikant højere sodødelighed med indkøbt foder

image_pdf

TEMA: Svin (Grisekongres 2021)


Signifikant højere sodødelighed med indkøbt foder

Data, som Danvet har indsamlet, viser, at sodødeligheden med indkøbt foder er 1,4 procentpoints højere end med hjemmeblandet foder. Alligevel er et skift fra indkøbt til hjemmeblandet foder ikke nødvendigvis altid løsningen, hvis sodødeligheden skal bringes ned, siger dyrlæge.


Af Erik Kjærgaard Christensen

– ekc.vendila@post.tele.dk


Sodødeligheden er signifi kant højere i besætninger, der bruger indkøbt foder til søerne.

Det fremgår af data, som Danvet’s 18 dyrlæger igennem de seneste 12 måneder har indsamlet fra en stor gruppe sohold.

Dyrlægerne fra Danvet kommer over hele Danmark og betjener cirka 35 procent af de danske søer. Det betyder, at lokale forhold ikke har kunnet påvirke beregningen af den generelle sodødelighed.

178 besætninger, hvor der bruges hjemmeblandet foder til søerne, blev der beregnet en gennemsnitlig sodødelighed på 11,3 procent.

Til sammenligning var den gennemsnitlige sodødelighed i 61 besætninger, hvor der fodres med indkøbt sofoder, 12,7 procent.

Forskel på 1,4 procentpoints

Forskellen på sodødeligheden i de to grupper af sohold er således på 1,4 procentpoints.

Denne forskel er størst i de dårligste besætninger, der har en høj sodødelighed, og mindst i de bedste sohold med en lav sodødelighed.

Desuden er andelen af besætninger med under 10 procent sodødelighed 10 procent højere blandt hjemmeblandere.

– Jeg har igennem lang tid haft en fornemmelse af, at sodødeligheden er højere i besætninger, der bruger indkøbt foder til søerne, men uden at
kunne dokumentere det, siger dyrlæge Hasse Poulsen fra Danvet.

– Det var jo i forvejen påvist, at produktionsøkonomien er bedre hos både smågrise og slagtegrise, der fodres med hjemmeblandet foder. Blandt andet på grund af en bedre trivsel og tilvækst samt en lavere dødelighed, påpeger Hasse Poulsen og fortsætter:

Igangsatte dataindsamling

– Derfor var det nærliggende at antage, at det samme gør sig gældende i soholdet. Derfor igangsatte vi en dataindsamling for at undersøge sagen, og nu har vi så resultaterne.

– Kendsgerningen er jo, at sodødeligheden er stigende og på alles læber. Og det er jo både et etisk, økonomisk og imagemæssigt problem for branchen, siger dyrlægen fra Danvet.

– Min kommentar til den her problematik er, at hvis man hører til gruppen af bedrifter med en høj sodødelighed, bør man helt sikkert tage de her resultater, som vi har fundet frem til, med i sine overvejelser, understreger Hasse Poulsen.

Mulighed for at skyde genvej

Der er selvfølgelig tale om en betydelig investering, hvis man skal til at etablere eget anlæg til hjemmeblanding, siger han og tilføjer:

– Her er der dog mulighed for, så at sige, at skyde genvej. Nemlig ved at lade det fynske firma CR Foderservice, der kører rundt med mobile anlæg og blander foder, klare opgaven.

Dyrlægen fra Danvet peger videre på, at overgang fra indkøbt til hjemmeblandet foder ikke nødvendigvis altid er løsningen, hvis sodødeligheden
skal bringes ned. – Det er svært at pege på en forkla

– Kendsgerningen er, at sodødeligheden er stigende og på alles læber. Og det er jo både et etisk, økonomisk og imagemæssigt problem for branchen, siger dyrlæge Hasse Poulsen, Danvet.
Foto: Danvet

FAGLIGE TEMAER
Kontakt: Jacob Lund-Larsen
jll@eff ektivtlandbrug.dk
61 20 95 82


Sodødelighed

-Sodødeligheden er signifi kant højere i besætninger, der bruger indkøbt foder til søerne. Arkivfoto

ring på, hvorfor indkøbt foder giver en højere sodødelighed, så jeg må tage alle forbehold, siger Hasse Poulsen.

Varmebehandlingen

– Men loven siger jo, at alt færdigfoder skal varmebehandles. Herved får man selvfølgelig blandt andet slået forskellige skadelige bakterier
ihjel, eksempelvis salmonella. Men varmebehandlingen kan også tænkes at slå nogle gavnlige bakterier i foderet ihjel, påpeger han.

Hasse Poulsen tror derimod ikke, at nogle af vitaminerne i foderet bliver ødelagt ved varmebehandlingen, da firmaerne styrer temperaturen
under processen meget nøje.

Formalingsgraden kan spille en rolle

En anden faktor, som dyrlægen fra Danvet mener kan være en medvirkende årsag til den højere dødelighed blandt søer, der fodres med indkøbte
færdigblandinger, er formalingsgraden.

Formalingsgraden i færdigfoder er som regel finere end i hjemmeblandet foder.

– Alene det, at færdigblandet foder i de fleste tilfælde presses i piller, er i sig selv med til at øge formalingsgraden en lille smule. Og det kan jo give en øget tendens til mavesår hos søerne, konstaterer Hasse Poulsen.

En tanke om “Signifikant højere sodødelighed med indkøbt foder

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site is registered on wpml.org as a development site.