Økolog får gevinst ved at skifte fra piller til melfoder

image_pdf

Min erfaring

Økolog får gevinstved at skifte frapiller til melfoder

Økologi: Kaj Bøndegaard syntes, at den pris, han i efteråret skullebetale for færdigfoder i bytte for sit øko-korn, var for høj. Derforvalgte han en anden løsning, som han ikke har fortrudt.

Af Morten Thomsenmot@landbrugsmedierne.dktlf. 33 39 47 51

Kaj Bøndergaard leverer omkring 4.500 økologiske slagtesvin årligt. Han fodrer medtørfoder adlibitum fra indsættelse til levering.

Indtil efteråret 2019 fikhan leveret færdigfoder,men siden oktober har CRFoderservice været forbi ejendommen hver tirsdag og harfremstillet mellem 20 og 25ton melfoder ugentligt fordelt på fi re forskellige foderblandinger.

Skiftet fra piller til melfoder er Kaj Bøndergaard godttilfreds med.

»Resultaterne i produktionen er i hvert fald ikke ringere, tværtimod«, bemærkerøkologen

Fra 35 kg til slagtning ligger tilvæksten omkring 1.000g dagligt. Dødeligheden eromkring tre procent før 35 kgog én procent efter 35 kg.

Kaj Bøndergaard

● 4.500 økologiskeslagtesvin årligt

● Indsættesvægt: 12-14 kg

● Fodrer ikke med hvede,men med stor andelrug og hestebønner

● To tilskudsfoderblandinger

● Selvforsynendemed foderkorn.

Han modtager knap 300fravænningsgrise på mellem12 og 14 kg hver trejde uge.

Mavesundheden har væreten udfordring lige siden hani 2017 skiftede fra konventionel til økologisk svineproduktion.

Det ærgrer ham, at hanofte må ty til en medicinskfl okbehandling mod diarré,også selvom mavesundhedener blevet bedre efter overgangtil melfoder.

Han er inde på, at smågrisene måske har diarré medfra soholdet, men, at hanogså kunne prøve en andensammensætning af tilskudsfoderblanding til de mindstegrise.

I det hele taget er han gladfor, at det nu er let at foretage ændringer og tilpasningeri fodersammensætningen.

»Vi har eksperimentereten del med formalingsgra.

Grisene fravænnes ved en vægt på12-14 kg og kommer direkte til KajBøndergaards ejendom derefter.

»Det er en fi n måde at få hjemmeblandet melfoder påuden at investere i eget male-/blandeanlæg«, fortæller KajBøndergaard om konceptet fra CR-Foderservice.

den og med sammensætningen af korndelen«, siger KajBøndergaard.

Det tiltaler ham, at hanstort set kan se eff ekten af foderændringer i stalden dagenefter og, at han ikke betalerekstra for at ændre hverkensammensætning eller formalingsgrad.

Rug og hestebønner.

Kaj Bøndergaard dyrker altfoderkorn selv. Han dyrkerogså hestebønner, så slagtesvinene får omkring 10 procent hestebønner i foderet.

Hans jord egner sig ikke tilhvededyrkning. Til gengældavler han meget rug.

»Smågrisene får 5 procentrug, og de store får 40 procentrug i foderet«, fortæller hanog tilføjer, at han godt kunnefi nde på at øge andelen af rug.

Han får leveret to forskellige tilskudsfoderblandinger til henholdsvis smågrise og slagtesvin fra VestjyllandsAndel. Da han ikke selv dyrker hvede, er der en mindreandel hvede iblandet beggetilskudsfoderblandinger.

Han får leveret tilskudsfoder en gang pr. måned, mener godt tilfreds med at fåfremstillet melfoder hver uge.

»Foderet er altid frisk, ogdet passer også godt med minkapacitet i fodersiloerne«,forklarer han.

Til gengæld har han kunopbevaringskapacitet til totredjedele af sit foderkorn,skønt han avler nok til et heltårsforbrug. Derfor overvejerhan at udvide opbevaringskapaciteten, så han ikke førstskal køre noget korn til foderstoff en for så at hente dethjem igen senere på sæsonen.

»Jeg ved hvordan mit korner dyrket og behandlet, så detvil være rart at kunne gemme hele høsten hjemme«, siger han.

I samme omgang overvejerKaj Bøndergaard at investere ien kornrenser.

Første økolog

Kaj Bøndergaard er blandt deførste økologer, der får blandet foder hos CR-Foderservice. Salgschef Steen Aaenforklarer, at en af de ni foderbiler er godkendt til økologisk foderproduktion.

»Bilen bliver rengjort hverlørdag og betjener vores økologiske kunder først på ugen.Sidst på ugen kører den tilkonventionelle kunder for såat blive gjort ren, når ugen eromme«, fortæller han.

Rengøringsprocedurener godkendt af Føde varestyrelsen.

This site is registered on wpml.org as a development site.