Mobil foderblander sørger for stivelse til køerne

image_pdf

Min erfaring

Mobil foderblander sørger for stivelse til køerne.

Kombiløsning: CR Foderservice flytter og knuser 12 ton hvede itimen til Torben Hansens 190 jerseykøer, da det blev for dyrt ogbøvlet at lave sodakorn selv.

Af Claus Solhøjcso@landbrugsmedierne.dktlf. 33 39 47 64

Hidtil har CR Foderservicesgrønne lastbiler med mobile foderblandingsanlæg mestbesøgt svineproducenter oglavet foder til dem.

Men siden efteråret 2018,hvor CR Foderservice fik godkendelse til produktion af foder til drøvtyggere, er dennenye gruppe af kunder vokset,og i dag udgør mælke- og slagtekalveproducenter ca. 10 procent af kunderne. Blandt demer mælkeproducent TorbenHansen, Lykkesholm vedHarndrup på Vestfyn, med190 jerseykøer og 230 hektarmarkbrug i form af ejet og forpagtet jord.

»Lige nu bruger jeg CRFoderservice til at få knust ogflyttet noget vinterhvede. Menjeg har også i tankerne at få lavet en kalveblanding på basisaf mit eget korn og de råvarer,vi også bruger til køerne,« forklarer han.

»På den her måde får jegfyldt noget stivelse i m

ine køerpå en måde, hvor de ikke kansortere i fuldfoderet. Jeg harendnu ikke fundet en hel hve

dekerne i det, CR Foderservicehar knust for mig«, konstaterer han. 

Alle råvarer suges

De 12 ton, Torben Hansen fårknust og flyttet på en timestid, rækker til en måneds forbrug.

Før lavede han sodakornhver 14. dag, men da sodaensteg i pris, og han fik genberegnet setuppet inklusive arbejdsløn og slitagen på fuldfoderblanderen, var løsningenmed CR Foderservice konkurrencedygtig med knap 20 kroner pr. 100 kg inkl. flytning afkornet fra et lejet lager til hovedejendommen.

»Bare at få flyttet korn koster 8 til 10 kroner tønden, sådet gik stort set i nul, og nu erder ikke længere problemermed klumper af sodakorn eller behov for at sætte foder istøb«, forklarer han.

Men foruden, at det gørdet muligt at fodre med kornpå en konkurrencedygtig ognemmere måde, peger han påandre fordele ved løsningen.

For det første har han kornliggende andre steder end påhovedejendommen med kvæg,blandt andet på et lukket plantørreri i forbindelse med nogetforpagtet jord. Med brugen afCR Foderservice får han delsflyttet sit korn hjem til husdyrene til en absolut konkurrencedygtig pris, dels kanhan være ganske fleksibel i sitvalg af bygninger og tørreriertil kornopbevaringen, da detmobile foderblandingsanlægsuger kornet og andre råvarer.Aflæsningen kan ske overalt,hvor lastbilen med det mobile foderblandingsanlæg kankøre til.

For det andet råder hanikke selv over en valse og seringen fornuft i at investere i etredskab, der kun skal brugesfå timer på bedriften.

Bedriftens egen opskrift

Nu er det ikke så kompliceret hos Torben Hansen medden knuste hvede, men nårog hvis han skal have lavet enkalveblanding, skal han foruden råvarerne til blandingenogså selv levere blanderecepten. Det eneste, CR Foderservice selv har med, er sojaoliesom bindemiddel.

Blanderecepten læses såind det mobile foderblandingsanlægs computer, hvor

Vi kommeraldrig tætterepå stalden, endmælketankbilenog foderstoffengør. Kunderneskal have deresegne sugeslangerliggende.

efter sugning, formaling ogblanding går i gang.

CR Foderservice kan håndtere alle gængse tørre råvarer,korn med op til 17 til 18 procent vand og syrebehandletkorn samt majs, ærter og hestebønner. Men ikke flydendefodermidler som for eksempelmelasse.

Foderblanderen er udstyret med vejeceller, og alt arbejde logges, så der er fulddokumentation for hver eneste blanding. Både soldstørrelse og omdrejningstal kanreguleres i forhold til den ønskede blandekvalitet.

Når blanderecepten er læstind, og chaufføren kender forholdene på bedriften efter etbesøg eller to, klarer han selvalt arbejdet, også ved lukkedesiloanlæg.

»Jeg vil sige, at det også erfordel ved løsningen, at vi ingen mugne hjørner ser på lagrene. Der bliver altid ryddetmeget pænt op af chaufføren,og det er så godt som støvfrit, når der læsses af«, sigerTorben Hansen.

Alt logges

Med lastbiler, der kører frabedrift til bedrift og blanderfoder eller knuser korn, ersmittebeskyttelse og fødevaresikkerhed en naturlig del afarbejdet.

»Vi kommer aldrig tættere på stalden, end mælketankbilen og foderstoffengør. Kunderne skal have deresegne sugeslanger liggende, såvi ikke flytter dem fra sted tilsted«, forklarer Steen L. Aaenfra CR Foderservice.

Der er også bestemte procedurer for rengøringen vedskift mellem svine- og kvægblandinger og mellem konventionel og økologisk produktion samt en omfattendedokumentation af alt arbejde,og hvor det er udført. Det sidste er en del af myndighedsgodkendelsen af det mobilefoderblandingskoncept.

»Jeg gik faktisk og bandedenoget over det sodakorn, så jeger glad for, at en bekendt gjorde mig opmærksom på denher løsning«, slutter TorbenHansen.

 

 

This site is registered on wpml.org as a development site.