CR-foderservice fik d. 5. oktober 2018, efter ansøgning og kontrolbesøg, autorisationsbevis for økologiske virksomheder og kunne fra denne dato producere økologisk foder. Vi har i samarbejde med Fødevarestyrelsen lavet nogle procedurer for rensning af det mobile blandeanlæg for at undgå kontaminering af GMO-holdige råvarer til Non GMO-råvarer.

Vi har dedikeret et anlæg til produktion af økologiske blandinger, og dette anlæg rengøres hver lørdag eftermiddag i henhold til den godkendte rengøringsproces, og er derefter klar til opstart af økologiske blandinger mandag morgen. Dette anlæg producerer øko-varer efter behov i ugen og går derefter over til konventionel produktion. Såfremt de øvrige anlæg skal producere økologisk, skal disse også igennem nævnte rengøringsproces.

Flere og flere økologer ser muligheden for at anvende deres eget korn, og vi har stigende produktion og antal kunder de sidste par år. Hvorfor transportere kornet op til flere 100 km, hvis man kan bruge det på egen bedrift og til egen besætning? Det giver fuld gennemskuelighed, og man kender sine egne råvarer. Samtidig understøtter det ”jord til bord”-princippet.